Baza CAD, REVIT oraz katalogi.

Prosimy o podanie danych adresowych oraz zaznaczenie katalogów, które chcieliby Państwo otrzymać. Formularz dotyczy firm i biur projektowych. Niestety zastrzegamy sobie możliwość odmowy wysłania katalogów technicznych do klientów indywidualnych. Wszystkie materiały są bezpłatne. Wysyłki wykonywane są w ciągu 7 dni  kalendarzowych za pośrednictwem Poczty Polskiej. W razie potrzeby prosimy o kontakt: 14 680 90 00 lub darco@darco.pl


  - wybierz typ materiałów reklamowych

  Zaznacz wybrane materiały

  Katalog techniczny DARCO SystemKatalog techniczny System SDPKatalog techniczny DARCO VentlabProdukty DARCO 2023Poradnik Projektanta i inwestora Wentylacji Hybrydowej  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
  2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji mojego zamówienia na materiały informacyjne DARCO Sp. z o.o. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DARCO Sp. z o.o. ul. Metalowców 43, 39-200 Dębica, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - jerzy.gac@darco.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Pani/ Pana zamówienia na materiały informacyjne DARCO
  Sp. z o.o,.na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
  cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych; cofniecie zgody na ich przetwarzanie lub ograniczenie przetwarzania uniemożliwi nam przyjęcie i realizację Pani / Pana zamówienia na materiały informacyjne DARCO Sp. z o.o. 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi nam przyjęcie i realizację Pani / Pana zamówienia na materiały informacyjne DARCO Sp. z o.o,.