W przypadku kominka jest to dość trudne do określenia, często producenci nie informują w warunkach jakiego podciśnienia urządzenie pracuje najlepiej i osiąga najwyższe parametry. To czy ciąg w kominie jest prawidłowy – najlepiej oceni kominiarz… oczywiście warto samemu zaopatrzyć sie w anemometr i zmierzyć prędkość wypływającego powietrza i w ten sposób ocenić siłę ciągu. Inaczej jest w przypadku kotłów, praktycznie we wszystkich instrukcjach użytkowania precyzyjnie są określone wartości podciśnienia (ciągu kominowego) jakie powinny być zapewnione dla osiągnięcia optymalnych parametrów pracy. Zazwyczaj są to wartości w przedziale 15-25 Pa, podobnie w przypadku kominków – są to wartości przy których z pewnością będzie on prawidłowo funkcjonował.