Klasyfikacja systemów wentylacji może być dokonywana ze względu na wiele kryteriów. Do najczęściej stosowanych kryteriów podziału należą:

– siły powodujące przepływ powietrza – wentylacja naturalna, wentylacja mechaniczna,

– czas działania – wentylacja ciągła, wentylacja okresowa,

– sposób organizowania wymiany powietrza – wentylacja ogólna, wentylacja miejscowa,

– kierunek transportu powietrza względem pomieszczenia – wentylacja nawiewna, wentylacja wywiewna, wentylacja nawiewno-wywiewna,

– różnica ciśnienia powietrza względem otaczających pomieszczeń – wentylacja nadciśnieniowa, wentylacja podciśnieniowa,

– zakres uzdatniania powietrza – np. wentylacja z chłodzeniem, wentylacja z dowilżaniem itd.,

– prędkości transportu w przewodach nawiewnych – wentylacja o niskich, średnich i wysokich prędkościach przepływu powietrza w przewodach,

– liczba przewodów magistralnych – instalacje bezprzewodowe, jednoprzewodowe, dwuprzewodowe

 

W celu pełnego charakteryzowania systemu używa się zwykle kilku określeń. Przykładowo wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna o działaniu okresowym z chłodzeniem.