Termostaty

Sterowanie i zasilanie

Termostaty

Termostaty TERMO i TERMO-AT są czujnikami, które służą do włączania i wyłączania urządzeń sterowanych zgodnie z zadaną przez użytkownika temperaturą.

Termostaty
Termostaty

Termostaty są czujnikami, które służą do włączania i wyłączania urządzeń sterowanych zgodnie z zadaną przez użytkownika temperaturą. Mogą również pełnić rolę czujników z wyjściem cyfrowym (bistabilnym), które można podłączyć do regulatorów typu ERO-32AP-0 (tryby pracy: stały czujnikowy i strefowy czujnikowy). Są kompatybilne z:

Kod produktu TERMO TERMO-AT
Zakres mierzonych temperatur  [ºC] – 0 – + 150
Długość kapilary [m] 1