ERO-32AP-0

Sterowanie i zasilanie

ERO-32AP-0

ERO-32AP-0  charakteryzuje się możliwością pracy w zaprogramowanych trybach.

ERO-32AP-0
ERO-32AP-0

Automatyczny regulator prędkości obrotowej ERO-32AP-0 charakteryzuje się możliwością pracy w następujących trybach:

⋅ Tryb czujnikowy; tryb, w którym prędkość obrotowa sterowanego urządzenia jest zależna od wartości temperatury występującej na analogowym czujniku typu KTY84. Sensor ten jest elementem zewnętrznym, który można umieścić np. w strumieniu gorącego powietrza na wylocie z kapy kominka.

⋅ Tryb stały; tryb, w którym prędkość obrotowa sterowanego urządzenia jest stała.

⋅ Tryb strefowy; tryb, w którym prędkość obrotowa sterowanego urządzenia jest zależna od stref czasowych zdefiniowanych przez użytkownika. Zakres poszczególnych dni strefowych obejmuje tydzień z podziałem na dni robocze, soboty oraz niedziele. W każdym z dni strefowych można ustawić cztery niezależne strefy czasowe.

⋅ Tryb stały czujnikowy; tryb zbieżny do trybu stałego z tą różnicą, że urządzenie sterowane jest włączane/wyłączane zgodnie ze stanem bistabilnego czujnika danej wielkości fizycznej.

⋅ Tryb strefowy czujnikowy; tryb zbieżny do trybu strefowego z tą różnicą, że urządzenie sterowane jest włączane/wyłączane zgodnie ze stanem bistabilnego czujnika danej wielkości fizycznej.

Ponadto sterowniki zostały wyposażone w dwuwierszowy wyświetlacz alfanumeryczny.

Regulator jest kompatybilny z urządzeniami:

Kod produktu ERO-32AP-0
Montaż Podtynkowy
Napięcie zasilania [V DC] 20 – 24
Moc nominalna* [W] 0,6
Prąd maksymalny [mA] 40

* moc w trybie czuwania: 0,3 [W]