System Dystrybucji Powietrza – SDP

Darco system

System Dystrybucji Powietrza – SDP

System Dystrybucji Powietrza SDP wchodzi w skład osprzętu przewodów wentylacyjnych KKO o przekroju kołowym, przeznaczonych do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Pozwala na rozprowadzenie powietrza z urządzeń w wentylacji mechanicznej oraz rekuperacji.

System Dystrybucji Powietrza - SDP
System Dystrybucji Powietrza - SDP

Szeroka gama skrzynek rozdzielczych i przelotowych, w połączeniu z przewodami o przekroju okrągłym lub prostokątnym, oraz trójników, złączek i kolan pozwala na stworzenie kompleksowego systemu dystrybucji powietrza w pomieszczeniach w całym budynku. Sposób łączenia przewodów wentylacyjnych KKO z innymi elementami i urządzeniami instalacji, jak również sposób wykonywania izolacji cieplnej i/lub akustycznej przewodów, powinien być określony w projekcie technicznym opracowanym dla określonego obiektu budowlanego.

ZASTOSOWANIE 

• budowa ciągów w instalacjach wentylacyjnych, grawitacyjnych oraz o ciągu wymuszonym w systemach wentylacji mechanicznej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji.
• budowy ciągów w systemach wentylacji i klimatyzacji, przeznaczonych do stosowania w procesach przemysłowych

Elementy systemu SDP standardowo produkowane są z blach ocynkowanych, gatunku DX51D+Z100 wg normy PN-EN 10346:2015 i mogą być stosowane w środowiskach w kategorii korozyjności atmosfery C1 i C2 wg normy PN-EN ISO 9223:2012. Dobór przewodów wentylacyjnych do konkretnego zastosowania w obiekcie budowlanym, powinien być objęty projektem technicznym uwzględniającym rodzaj i przeznaczenie instalacji. Pozostałe dane techniczne o wyrobach znajdują się w katalogu systemu SDP, dostępnym w zakładce „Do pobrania” oraz  w Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowej.

Przeznaczony do wentylacji

Procesy przemysłowe

KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE