SGSP – SYSTEM GAZOWY SPALINOWO – POWIETRZNY

Darco system

SGSP – SYSTEM GAZOWY SPALINOWO – POWIETRZNY

Służy jako instalacja odprowadzająca spaliny z kominków gazowych z zamkniętą komorą spalania.

Jest to system koncentryczny z przewodem wewnętrznym spalinowym wykonanym ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4404 wg DIN17441 (00H170N14M2 wg PN-71/H-86020) oraz przewodem zewnętrznym powietrznym wykonanym z blachy chromoniklowej w gat. 1.4301 wg DIN17441 (0H18N9 wg PN-71/H-86020). Służy jako instalacja odprowadzająca spaliny z kominków gazowych z zamkniętą komorą spalania. W systemie tym powietrze potrzebne do spalania pobierane jest z zewnątrz pomieszczenia przez odpowiednią czerpnię i następnie przepływa przestrzenią między rurą wewnętrzną i zewnętrzną. System ten między innymi ma za zadanie zabezpieczyć wewnętrzne powierzchnie ceramicznych przewodów kominowych przed destrukcyjnym działaniem związków chemicznych znajdujących się w spalinach.

System Gazowy Spalinowo – Powietrzny <SGSP> pozwala również na przystosowanie starych istniejących kominów do nowych specyficznych warunków pracy.

Zalety:

  • odporność na agresywne związki chemiczne zawarte w spalinach
  • bardzo duża trwałość kominów, z możliwością pełnego odzysku elementów po okresie użytkowania
  • uzyskanie maksymalnej sprawności kotła, a tym samym zmniejszenia emisji szkodliwych substancji
  • bardzo prosty i szybki montaż bez prac rozbiórkowych
  • możliwość dowolnej konfiguracji zestawu
  • niepalny materiał i duża szczelność komina

Zastosowanie:

  •  do budowy instalacji odprowadzających spaliny i doprowadzających powietrze do spalania, w kominkach gazowych
Dostępne średnice: 100/150; 130/200 [mm]
Materiał: Blacha kwasoodporna 1.4404 / 1.4301
Maksymalna temperatura pracy:  600 [ºC]
Gwarancja: 2 lata

Szczegółowe informacje o wszystkich elementach systemu wraz z wymiarami i rysunkami technicznymi znajdują się w karcie katalogowej dostępnej w zakładce „pliki do pobrania”.