FOSFOROWANIE

USŁUGI KOOPERACYJNE

FOSFOROWANIE

Proces chemicznego wytwarzania powłoki ochronnej na powierzchniach metali, w celu zabezpieczenia ich przed korozją
oraz oddziaływaniem wysokich temperatur. Dzięki obniżonemu współczynnikowi tarcia, powłoka stanowi znakomity podkład dla farb
i lakierów.

Elementy poddane procesowi fosforanowania układane są w specjalnym pojemniku, w którym zanurzane są w gorących roztworach fosforanów oraz kwasu fosforowego. Po oczyszczeniu z ewentualnych osadów, elementy transportowane są na 10 minut do pieca rozgrzanego do 110 °C.

Do fosforowania wykorzystujemy:

Wannę z roztworem fosforanów i kwasu fosforowego oraz wannę z czystą wodą, które posiadają napowietrzanie, dzięki któremu roztwór dociera do każdego miejsca a z elementów oczyszczanych w wodzie usuwane są wszystkie zanieczyszczenia. Tak przygotowana powłoka stanowi idealną, antykorozyjną powierzchnię gotową do dalszej obróbki.

Wymiary koszów wsadowych 1400 x 800 x 1000
Rodzaj kąpieli (nakładanie powłoki) Gorące roztwory fosforanów oraz kwasu fosforowego
Rodzaj kąpieli (płukanie) Czysta woda
Temperatura pieca (suszenie) 110 °C
Czas suszenia 10 min