System Dystrybucji Powietrza - SDP

Darco system

System Dystrybucji Powietrza – SDP

System Dystrybucji Powietrza SDP wchodzi w skład osprzętu przewodów wentylacyjnych KKO o przekroju kołowym, przeznaczonych do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Pozwala na rozprowadzenie powietrza z urządzeń w wentylacji mechanicznej oraz rekuperacji.

System Dystrybucji Powietrza - SDP
System Dystrybucji Powietrza - SDP

Szeroka gama skrzynek rozdzielczych i przelotowych, w połączeniu z przewodami o przekroju okrągłym lub prostokątnym, oraz trójników, złączek i kolan pozwala na stworzenie kompleksowego systemu dystrybucji powietrza w pomieszczeniach w całym budynku. Sposób łączenia przewodów wentylacyjnych KKO z innymi elementami i urządzeniami instalacji, jak również sposób wykonywania izolacji cieplnej i/lub akustycznej przewodów, powinien być określony w projekcie technicznym opracowanym dla określonego obiektu budowlanego.

ZASTOSOWANIE 

• budowa ciągów w instalacjach wentylacyjnych, grawitacyjnych oraz o ciągu wymuszonym w systemach wentylacji mechanicznej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji.
• budowy ciągów w systemach wentylacji i klimatyzacji, przeznaczonych do stosowania w procesach przemysłowych

Elementy systemu SDP standardowo produkowane są z blach ocynkowanych, gatunku DX51D+Z100 wg normy PN-EN 10346:2015 i mogą być stosowane w środowiskach w kategorii korozyjności atmosfery C1 i C2 wg normy PN-EN ISO 9223:2012. Dobór przewodów wentylacyjnych do konkretnego zastosowania w obiekcie budowlanym, powinien być objęty projektem technicznym uwzględniającym rodzaj i przeznaczenie instalacji. Pozostałe dane techniczne o wyrobach znajdują się w katalogu systemu SDP, dostępnym w zakładce „Do pobrania” oraz  w Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowej.

Przeznaczony do wentylacji

Procesy przemysłowe

KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE
KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE

Darco system

KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE

Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym wraz z osprzętem, służą do budowy ciągów w systemach wentylacji i klimatyzacji, przeznaczonych wyłącznie do stosowania w procesach przemysłowych.

KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE
KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE

Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym wraz z osprzętem, służą do budowy ciągów w systemach wentylacji i klimatyzacji, przeznaczonych wyłącznie do stosowania w procesach przemysłowych. Zastosowanie znajdują w systemach wentylacji grawitacyjnej oraz o ciągu wymuszonym – wentylacji mechanicznej, ogrzewaniu ciepłym powietrzem i klimatyzacji. W ofercie DARCO dostępne są:

 • Kanały proste
 • Uskoki
 • Trójniki
 • Ramki do kanałów
 • Kolana
 • Redukcje
 • Króćce
 • Okapy
 • Podstawy dachowe

Zastosowanie:

 • budowa ciągów w systemach wentylacji i klimatyzacji, przeznaczonych wyłącznie do stosowania w procesach przemysłowych.

Procesy przemysłowe

KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE

Wyroby produkowane są blachy ocynkowanej lub blachy chromoniklowej 1. 4301 na indywidualne zamówienie klienta. Szczegółowe informacje wraz z rysunkami technicznymi znajdują się w karcie katalogowej dostępnej w zakładce „pliki do pobrania”.

Darco system

KANAŁY I KSZTAŁTKI OKRĄGŁE

Przewody wentylacyjne KKO o przekroju kołowym wraz z osprzętem są przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wyroby te posiadają KDWU i są oznaczone znakiem budowlanym B. Dotyczy to połączeń kielichowych – K oraz połączenia przez opaskę – O. Pozostałe kanały i kształtki o przekroju okrągłym wraz z osprzętem służą do budowy ciągów w systemach wentylacji i klimatyzacji, przeznaczonych są wyłącznie do stosowania w procesach przemysłowych. Dotyczy to połączeń nyplowych – N oraz kołnierzowych – KŁ.

 

Połączenie kielichowe – K
Poszczególne elementy systemu kielichowego łączone są przez włożenie jednej części elementu – nypla, w drugą roztłoczoną część elementu – kielicha. Dzięki połączeniu kielichowemu otrzymujemy szczelną i sztywną konstrukcję. W wentylacji mechanicznej dodatkowo na połączeniach rur zastosowano opaski zaciskowe z uszczelką z gumy porowatej EPDM.

Połączenie przez opaskę – O

Poszczególne elementy systemu łączone są opaską zaciskową OPII. Zakończenia elementów rurowych są odstawione 5mm na zewnątrz. Po dosunięciu do siebie, a następnie założeniu opaski zaciskowej i jej skręceniu, otrzymujemy szczelną i sztywną konstrukcję. W wentylacji mechanicznej dodatkowo na połączeniach rur zastosowano opaski zaciskowe z uszczelką z gumy porowatej EPDM.

Połączenie nyplowe – N

Poszczególne elementy systemu nyplowego łączone są przez zastosowanie specjalnej złączki wewnętrznej – Nypla. Elementy rurowe w takim systemie są gładkie, bez kielichów, rolek i przetłoczeń. Połączenie zapewnia sztywną konstrukcję elementów rurowych. Miejsce łączenia elementów należy zabezpieczyć przed ich rozsunięciem (np. taśmą). System przeznaczony wyłącznie do stosowania w procesach przemysłowych.

Połączenie kołnierzowe – KŁ

Poszczególne elementy systemu kołnierzowego łączone są przez zastosowanie kołnierzy wg PN-EN-12220, które są skręcane ze sobą śrubami. Dzięki połączeniu kołnierzowemu otrzymujemy sztywną konstrukcję. Dla zachowania szczelności systemu należy zastosować między łączone kołnierze uszczelkę techniczną lub masę uszczelniającą stosowną do czynnika przepływającego w rurociągach. System przeznaczony wyłącznie do stosowania w procesach przemysłowych.

W ofercie DARCO dostępne są:

 • Rury proste
 • Miski
 • Trójniki
 • Wyczystki
 • Daszki
 • Redukcje
 • Kolana
 • Czwórniki
 • Kołnierze przeciwdeszczowe
 • Zaślepki
 • Zasuwy
 • Przepustnice
 • Nyple

Zastosowanie:

 • budowa ciągów w instalacjach wentylacyjnych, grawitacyjnych oraz o ciągu wymuszonym w systemach wentylacji mechanicznej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji. – system – K oraz – O
 • budowy ciągów w systemach wentylacji i klimatyzacji, przeznaczonych wyłącznie do stosowania w procesach przemysłowych – system – N oraz – KŁ

Przeznaczony do wentylacji

Procesy przemysłowe

KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE

Wyroby produkowane są blachy ocynkowanej lub blachy chromoniklowej 1. 4301 gr. 0,5 ÷1,0 [mm] na indywidualne zamówienie klienta. Szczegółowe informacje wraz z rysunkami technicznymi znajdują się w karcie katalogowej dostępnej w zakładce „pliki do pobrania”.

Darco system

KANAŁY I KSZTAŁTKI OKRĄGŁE OCIEPLANE

Przewody wentylacyjne KKO o przekroju kołowym  izolowane wraz z osprzętem służą do budowy ciągów w instalacjach wentylacji grawitacyjnej. Wyroby te posiadają KDWU i są oznaczone znakiem budowlanym B. Mogą być stosowane również w systemach wentylacji i klimatyzacji przeznaczonych wyłącznie do stosowania w procesach przemysłowych.

Przewody i kształtki wentylacyjne izolowane o przekroju okrągłym wykorzystywane są w do budowy instalacji wentylacji grawitacyjnej w budynkach użyteczności publicznej, szpitalach oraz w budownictwie przemysłowym. Zastosowanie znajdują również w systemach wentylacji mechanicznej, ogrzewania ciepłym powietrzem i klimatyzacji przeznaczonych wyłącznie do stosowania w procesach przemysłowych.

Połączenie kielichowe – K. Poszczególne elementy systemu kielichowego łączone są przez włożenie jednej części elementu – nypla, w drugą roztłoczoną część elementu – kielicha. Dzięki połączeniu kielichowemu otrzymujemy szczelną i sztywną konstrukcję.

W ofercie DARCO dostępne są:

 • Rury proste
 • Miski
 • Trójniki
 • Wyczystki
 • Daszki
 • Redukcje
 • Kolana
 • Czwórniki
 • Zaślepki
 • Zasuwy
 • Przepustnice
 • Podpory
 • Ustniki
 • Kołnierze
 • Obejmy
 • Opaski
 • Przejścia dachowe

Zastosowanie:

 • budowa ciągów w instalacjach wentylacyjnych grawitacyjnych
 • budowy ciągów w systemach wentylacji i klimatyzacji, przeznaczonych wyłącznie do stosowania w procesach przemysłowych

Przeznaczony do wentylacji

Procesy przemysłowe

KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE

Wyroby produkowane są blachy ocynkowanej lub blachy chromoniklowej 1. 4301 gr. 0,5 ÷1,0 [mm]. Do ich izolacji zastosowana została wełna mineralna 50 [mm]. Szczegółowe informacje wraz z rysunkami technicznymi i wymiarami poszczególnych elementów znajdują się w karcie katalogowej dostępnej w zakładce „pliki do pobrania”.