USŁUGI KOOPERACYJNE

TOCZENIE

Jest metodą obróbki skrawaniem, w której ruch obrotowy wykonuje przedmiot obrabiany, natomiast ruch posuwowy wykonuje specjalne narzędzie – nóż tokarski.

Toczenie polega na wzajemnym ruchu narzędzia oraz przedmiotu obrabianego. Przedmiot obrabiany, napędzany przez wrzeciono tokarki, wykonuje ruch obrotowy. Narzędzie wykonuje posuwowy ruch pomocniczy. Ruchy te nakładają się na siebie i sumują. W końcowym efekcie uzyskują wcześniej zaplanowany cel obróbki skrawania toczeniem.

Do toczenia wykorzystujemy:

Tokarka CNC– stanowi połączenie maszyny konwencjonalnej i numerycznej. Obrabiarka tego typu wytwarza złożone profile w niezmiennej jakości, także przy większej ilości sztuk. Charakteryzuje się dużą dynamiką ruchów roboczych, dokładnością pozycjonowania a także doskonałą sztywnością.

Automaty tokarskie CNC– maszyny przeznaczone do produkcji średnio i wielkoseryjnej. Doskonale sprawdzają się do wykonywania elementów o złożonych kształtach oraz takich, które wymagają szczególnej precyzji. Obrabiane w nich przedmioty charakteryzują się wysoką jakością wykonania.

Tokarka CNC maksymalna średnica toczenia: Ø 300
prześwit wrzeciona: Ø52
Automaty tokarskie CNC Maksymalna średnica toczenia: Ø 38

USŁUGI KOOPERACYJNE

FREZOWANIE

To rodzaj obróbki skrawaniem, w której ruch obrotowy wykonuje narzędzie, natomiast ruch posuwowy (w zależności od konstrukcji obrabiarki) może być realizowany przez narzędzie lub przedmiot obrabiany.

Frezowanie polega na oddzieleniu warstwy metalu za pomocą frezu- wieloostrzowego narzędzia. Frez wykonuje ruch obrotowy, natomiast ruch posuwowy wykonuje przedmiot obrabiany (niekiedy również narzędzie). Podczas procesu skrawania krawędzie frezu nie pracują wszystkie jednocześnie tylko ich określona część.

Do frezowania wykorzystujemy:

5-cio osiowe centrum obróbcze MAZAK VARIAXIS i-700T– to pionowe centrum obróbkowe, przeznaczone do obróbki wielostronnej z równoczesnym sterowaniem w 5-ciu osiach. Charakteryzuje się wysoką wydajnością w obróbce szybkościowej oraz dokładnej.

Maksymalna średnica części obrabianej 850 mm
Maksymalna wysokość przedmiotu obrabianego 500 mm
Maksymalna masa części obrabianej 600 kg