Pliki CAD 2D Rura z rewizją i zabezpieczeniem antykondensacyjnym RPr-ZA-CZ2

https://darco.pl/wp-content/uploads/2023/07/darco_sp_z_oo_rura_z_rewizja_zabezpieczeniem_antykondensacyjnym_RPr_ZA-CZ2.zip