Skuteczność i bezpieczeństwo wyrobów elektronicznych DARCO

Wszystkie produkty elektroniczne DARCO posiadają znak CE. Takie oznaczenie informuje, że producent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe działanie wyrobu, w zakresie jakim deklaruje. Wiąże się to ze szczegółowymi badaniami oraz uzyskaniem pozytywnych opinii oraz certyfikatów przez niezależne instytucje. DARCO od 7 lat ściśle współpracuje z Politechniką Rzeszowską w zakresie wykonywania badań kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Dzięki owocnej współpracy z pracownikami Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC Politechniki Rzeszowskiej udało się wykonać wiele nowych i innowacyjnych elementów oraz wyrobów zgodnych z wymaganiami surowych dyrektyw, po to, by Klienci mogli się cieszyć długim i w pełni bezpiecznym i użytkowaniem naszych wyrobów.