Informacja o wynikach postępowania ofertowego

„DARCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego nr 5/1.4/DARCO dotyczącego dostawy środka trwałego w postaci wtryskarki do plastyku (1 szt.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU FIRMY DARCO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 5/1.4/DARCO

Pliki do pobrania

informacja_o_wynikach_darco_zp_nr_5.pdf