WYOBLANIE

USŁUGI KOOPERACYJNE

WYOBLANIE

Jest rodzajem obróbki plastycznej blachy przy użyciu narzędzi, wykorzystujących podatność materiałów na odkształcenia.

Kształtowanie blachy odbywa się przy użyciu specjalnych rolek do wyoblania. Podczas procesu nie następuje przerwanie ciągłości materiału. W efekcie obróbki materiału uzyskany produkt to cienkościenna bryła obrotowa.

Do wyoblania wykorzystujemy:

Wyoblarka CNC ZENN 800 – sterowana numerycznie, umożliwia wyoblanie elementów o maksymalnej średnicy 800 mm. Maksymalna grubość materiału to 2 mm.

Wyoblarka CNC ZENN 800:

Maksymalna średnica wyoblanego elementu 800 mm
Maksymalna grubość materiału 2 mm