TŁOCZENIE

USŁUGI KOOPERACYJNE

TŁOCZENIE

To proces technologiczny przeróbki plastycznej blach, który obejmuje cięcie oraz kształtowanie z nich przedmiotów małej grubości w odniesieniu do szerokości i długości.

Podczas procesu wytłaczania, pod działaniem stempla, materiał ulega uplastycznieniu. Następuje przekształcenie płaskiego wyrobu w powłokę trójwymiarową, której nie można rozwinąć na płaszczyznę.

Do tłoczenia wykorzystujemy:

Prasa hydrauliczna OMERA I – prasa sterowana numerycznie, dysponująca siłą nacisku 250 ton. Maksymalna siła poduszki dociskającej to 160 ton. Powierzchnia robocza wynosi 1000 x 800 mm.

Prasa hydrauliczna OMERA II – prasa sterowana numerycznie o maksymalnej sile nacisku 80 ton oraz maksymalnej sile poduszki dociskającej 30 ton. Powierzchnia robocza wynosi 600 x 450 mm.

Parametry OMERA I OMERA II
Maksymalna siła nacisku 250 ton 80 ton
Maksymalna siła poduszki 160 ton 30 ton
Powierzchnia robocza 1000 x 800 mm 600 x 450 mm