MALOWANIE PROSZKOWE RĘCZNE

USŁUGI KOOPERACYJNE

MALOWANIE PROSZKOWE RĘCZNE

Malowanie proszkowe ręczne to proces nakładania na powierzchnię metalu naelektryzowanych cząsteczek farby proszkowej. Warstwa proszku przylega do powierzchni metalu dzięki działaniu sił elektrostatycznych. Elektryzacja cząsteczek uzyskiwana jest metodą napięciową i następuje poprzez natrysk elektrostatyczny.

Cykl technologiczny lakierni składa się z następujących etapów: załadunek detali, przygotowanie powierzchni przez kąpiel w gorącym roztworze fosforanów oraz kwasu fosforowego wraz z płukaniem w czystej wodzie i suszeniem w piecu, malowanie, polimeryzacja, schładzanie oraz rozładunek detali.

Do malowania proszkowego ręcznego wykorzystujemy:

Malarnia ręczna – jest przeznaczona do malowania elementów metalowych farbami proszkowymi, utwardzającymi się w wysokiej temperaturze. Lakiernia składa się z wanien do przygotowania powierzchni, kabiny lakierniczej oraz pieca wypalającego. Po utwardzeniu powłoka odznacza się ponadprzeciętną odpornością mechaniczną oraz dzięki powłoce fosforanowej, wysoką odpornością na korozję. Czynności w procesie malowania proszkowego ręcznego dokonują pracownicy.

Sposób nakładania lakieru proszkowego Ręczny
Maksymalne wymiary elementów malowanych 1400 x 1000 x 800 mm
Przygotowanie powierzchni Kąpiel w gorącym roztworze fosforanów i kwasu fosforanowego
Wielkość cząsteczek farby proszkowej od 20 do 100 μm.