MALOWANIE PROSZKOWE AUTOMATYCZNE

USŁUGI KOOPERACYJNE

MALOWANIE PROSZKOWE AUTOMATYCZNE

Proces automatycznego nakładania naelektryzowanych cząsteczek farby proszkowej na powierzchnię metalu. Warstwa proszku utrzymuje się na powierzchni na skutek działania sił elektrostatycznych. Elektryzacja cząsteczek następuje poprzez natrysk elektrostatyczny (metoda wysokonapięciowa).

Cykl technologiczny w lakierni składa się z następujących etapów: załadunek detali, konwersja cyrkonowa, mycie w zwykłej wodzie, płukanie w wodzie demineralizowanej, osuszanie, malowanie, polimeryzacja, schładzanie oraz rozładunek detali. Wykorzystanie metod automatycznych, zastosowanych w procesie malowania, gwarantuje wysoką jakość oraz trwałość powłoki przy zachowaniu estetycznego wyglądu.

Do malowania proszkowego automatycznego wykorzystujemy:

Malarnia automatyczna EURO 90 – to linia lakiernicza przeznaczona do malowania elementów metalowych farbami proszkowymi termoutwardzalnymi. Lakiernia składa się z tunelu przygotowania powierzchni, pieca osuszającego, kabiny lakierniczej, pieca wypalającego oraz przenośnika monorotacyjnego. Gotowe wyroby charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną i na korozję oraz uzyskują pożądany połysk i odcień. Całość procesu jest zautomatyzowana.

Malarnia automatyczna EURO 90

Sposób nakładania lakieru proszkowego Automatyczny natrysk elektrostatyczny
Maksymalne wymiary malowanych elementów 1000 x 600 x 1000
Przygotowanie powierzchni Konwersja cyrkonowa
Maksymalna prędkość linii 1m/min
Typ przenośnika Monorotacyjny
Wielkość cząsteczek farby proszkowej od 20 do 100 μm.