KONTROLA JAKOŚCI (SKANER)

USŁUGI KOOPERACYJNE

KONTROLA JAKOŚCI (SKANER)

Kontrola jakości przy pomocy skanera jest jednym z najszybszych a zarazem najdokładniejszych sposobów na porównanie zarejestrowanego obrazu rzeczywistego półwyrobu do wzorca.

Przeprowadzenie pomiaru polega na zeskanowaniu obrazu rzeczywistego przy pomocy kamery CCD i porównaniu go do rysunku CAD. Wszelkie rozbieżności między wzorcem a rzeczywistością wyświetlane są w formie graficznej na wyświetlaczu urządzenia po kilku sekundach od zeskanowania elementu.

Do kontroli jakości wykorzystujemy:

Optyczna maszyna pomiarowa AMADA VQC-1220 to urządzenie przeznaczone do stosowania w produkcji. Służy do weryfikacji poprawności wykonanej operacji cięcia bądź wykrawania.

Optyczna maszyna pomiarowa AMADA VQC-1220

Powierzchnia pomiarowa 3000 x 1250 mm ≠3 mm
Dokładność pomiaru 50 µm