Kariera w Darco.

Należymy do liderów polskiej branży instalacyjnej. Od ponad 30 lat naszą firmę tworzy zespół pasjonatów, który swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami często wyznacza dalszy rozwój branży kominowej i wentylacyjnej. Zatrudniamy ponad 350 osób. Dołącz do nas i pracuj w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmie!

Prosimy o przesłanie dokumentów rekrutacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@darco.pl lub osobiście/pocztą na adres siedziby głównej firmy:
DARCO Sp. z o. o., ul. Metalowców 43, 39 – 200 Dębica. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr – tel. 14 680 90 09

Prosimy o umieszczenie w aplikacji poniższej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Część informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1) administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest DARCO Sp. z o.o. ul. Metalowców 43, 39-200 Dębica, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – jerzy.gac@darco.pl, 3) dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 4) odbiorcami danych osobowych kandydata do pracy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 5) dane osobowe kandydata do pracy przechowywane będą przez 2 lata licząc od następnego roku po zakończeniu pierwszej rekrutacji 6) kandydat do pracy posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  7) kandydat do pracy  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.