Formularz zamawiania Podręcznika Dystrybucji Gorącego Powietrza

Informacja dla użytkownika: Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza oraz kwestionariusza, szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne wypełnienie danych teleadresowych. Wysyłka materiałów dokonywana jest za pomocą poczty polskiej do 7 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza. Formularze wypełnione nieprawidłowo, zawierające błędy w adresie lub mogące wzbudzić wątpliwość co do celowości wypełnienia mogą być uznane za nieważne i odrzucone bez powiadomienia użytkownika. Wysyłka materiałów nie będzie w takich przypadkach realizowana.

    Dane do wysyłki
    Kwestionariusz