Darco system

System Dystrybucji Powietrza – SDP

System Dystrybucji Powietrza SDP wchodzi w skład osprzętu przewodów wentylacyjnych KKO o przekroju kołowym, przeznaczonych do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Pozwala na rozprowadzenie powietrza z urządzeń w wentylacji mechanicznej oraz rekuperacji.

Szeroka gama skrzynek rozdzielczych i przelotowych, w połączeniu z przewodami o przekroju okrągłym lub prostokątnym, oraz trójników, złączek i kolan pozwala na stworzenie kompleksowego systemu dystrybucji powietrza w pomieszczeniach w całym budynku. Sposób łączenia przewodów wentylacyjnych KKO z innymi elementami i urządzeniami instalacji, jak również sposób wykonywania izolacji cieplnej i/lub akustycznej przewodów, powinien być określony w projekcie technicznym opracowanym dla określonego obiektu budowlanego.

ZASTOSOWANIE 

• budowa ciągów w instalacjach wentylacyjnych, grawitacyjnych oraz o ciągu wymuszonym w systemach wentylacji mechanicznej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji.
• budowy ciągów w systemach wentylacji i klimatyzacji, przeznaczonych do stosowania w procesach przemysłowych

Elementy systemu SDP standardowo produkowane są z blach ocynkowanych, gatunku DX51D+Z100 wg normy PN-EN 10346:2015 i mogą być stosowane w środowiskach w kategorii korozyjności atmosfery C1 i C2 wg normy PN-EN ISO 9223:2012. Dobór przewodów wentylacyjnych do konkretnego zastosowania w obiekcie budowlanym, powinien być objęty projektem technicznym uwzględniającym rodzaj i przeznaczenie instalacji. Pozostałe dane techniczne o wyrobach znajdują się w katalogu systemu SDP, dostępnym w zakładce „Do pobrania” oraz  w Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowej.

Przeznaczony do wentylacji

Procesy przemysłowe

Darco system

Szczypce kominkowe krokodylki

Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT jest urządzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego.

Szczypce kominkowe krokodylki

ZASTOSOWANIE:

 • kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie komina, spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem;
 • przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach;
 • kiedy brak jest ustabilizowanego ciągu kominowego lub jest on zbyt mały;
 • wspomaga wentylację grawitacyjną.

DANE TECHNICZNE

Dostępne średnice dolotowe: 150, 200, 250, 300, 350 [MM]
Wersje wykonania: Zobacz kartę produktu
Wersje materiałowe: Zobacz kartę produktu
Maksymalna temperatura pracy: 150 [C]
Układ obrotowy: Łożyska toczne w oleju wysokotemperaturowym
Gwarancja: 2 lata

*Karta produktu dostępna jest w zakładce „Pliki do pobrania”

Darco system

Szczypce kominkowe krokodylki

Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT jest urządzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego.

Szczypce kominkowe krokodylki

ZASTOSOWANIE:

 • kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie komina, spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem;
 • przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach;
 • kiedy brak jest ustabilizowanego ciągu kominowego lub jest on zbyt mały;
 • wspomaga wentylację grawitacyjną.

DANE TECHNICZNE

Dostępne średnice dolotowe: 150, 200, 250, 300, 350 [MM]
Wersje wykonania: Zobacz kartę produktu
Wersje materiałowe: Zobacz kartę produktu
Maksymalna temperatura pracy: 150 [C]
Układ obrotowy: Łożyska toczne w oleju wysokotemperaturowym
Gwarancja: 2 lata

*Karta produktu dostępna jest w zakładce „Pliki do pobrania”

Darco system

Szczypce kominkowe krokodylki

Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT jest urządzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego.

Szczypce kominkowe krokodylki

ZASTOSOWANIE:

 • kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie komina, spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem;
 • przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach;
 • kiedy brak jest ustabilizowanego ciągu kominowego lub jest on zbyt mały;
 • wspomaga wentylację grawitacyjną.

DANE TECHNICZNE

Dostępne średnice dolotowe: 150, 200, 250, 300, 350 [MM]
Wersje wykonania: Zobacz kartę produktu
Wersje materiałowe: Zobacz kartę produktu
Maksymalna temperatura pracy: 150 [C]
Układ obrotowy: Łożyska toczne w oleju wysokotemperaturowym
Gwarancja: 2 lata

*Karta produktu dostępna jest w zakładce „Pliki do pobrania”

Darco system

Szczypce kominkowe krokodylki

Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT jest urządzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego.

Szczypce kominkowe krokodylki

ZASTOSOWANIE:

 • kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie komina, spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem;
 • przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach;
 • kiedy brak jest ustabilizowanego ciągu kominowego lub jest on zbyt mały;
 • wspomaga wentylację grawitacyjną.

DANE TECHNICZNE

Dostępne średnice dolotowe: 150, 200, 250, 300, 350 [MM]
Wersje wykonania: Zobacz kartę produktu
Wersje materiałowe: Zobacz kartę produktu
Maksymalna temperatura pracy: 150 [C]
Układ obrotowy: Łożyska toczne w oleju wysokotemperaturowym
Gwarancja: 2 lata

*Karta produktu dostępna jest w zakładce „Pliki do pobrania”

Darco system

Szczypce kominkowe krokodylki

Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT jest urządzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego.

Szczypce kominkowe krokodylki

ZASTOSOWANIE:

 • kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie komina, spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem;
 • przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach;
 • kiedy brak jest ustabilizowanego ciągu kominowego lub jest on zbyt mały;
 • wspomaga wentylację grawitacyjną.

DANE TECHNICZNE

Dostępne średnice dolotowe: 150, 200, 250, 300, 350 [MM]
Wersje wykonania: Zobacz kartę produktu
Wersje materiałowe: Zobacz kartę produktu
Maksymalna temperatura pracy: 150 [C]
Układ obrotowy: Łożyska toczne w oleju wysokotemperaturowym
Gwarancja: 2 lata

*Karta produktu dostępna jest w zakładce „Pliki do pobrania”

Darco system

Szczypce kominkowe krokodylki

Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT jest urządzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego.

Szczypce kominkowe krokodylki

ZASTOSOWANIE:

 • kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie komina, spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem;
 • przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach;
 • kiedy brak jest ustabilizowanego ciągu kominowego lub jest on zbyt mały;
 • wspomaga wentylację grawitacyjną.

DANE TECHNICZNE

Dostępne średnice dolotowe: 150, 200, 250, 300, 350 [MM]
Wersje wykonania: Zobacz kartę produktu
Wersje materiałowe: Zobacz kartę produktu
Maksymalna temperatura pracy: 150 [C]
Układ obrotowy: Łożyska toczne w oleju wysokotemperaturowym
Gwarancja: 2 lata

*Karta produktu dostępna jest w zakładce „Pliki do pobrania”

Darco system

Szczypce kominkowe krokodylki

Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT jest urządzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego.

Szczypce kominkowe krokodylki

ZASTOSOWANIE:

 • kiedy występują zawirowania powietrza na wylocie komina, spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem;
 • przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach;
 • kiedy brak jest ustabilizowanego ciągu kominowego lub jest on zbyt mały;
 • wspomaga wentylację grawitacyjną.

DANE TECHNICZNE

Dostępne średnice dolotowe: 150, 200, 250, 300, 350 [MM]
Wersje wykonania: Zobacz kartę produktu
Wersje materiałowe: Zobacz kartę produktu
Maksymalna temperatura pracy: 150 [C]
Układ obrotowy: Łożyska toczne w oleju wysokotemperaturowym
Gwarancja: 2 lata

*Karta produktu dostępna jest w zakładce „Pliki do pobrania”

Darco system

WYRZUTNIE I PODSTAWY DACHOWE

Zakończenia przewodów wentylacyjnych oraz elementy nośne czerpni i wyrzutni dachowych.

Wyrzutnie dachowe stanowią zakończenia przewodów wentylacyjnych wykorzystywane w budownictwie przemysłowym. W ofercie DARCO dostępne są dwa rodzaje wyrzutni o przekrojach okrągłym i prostokątnym.

Podstawy dachowe to elementy nośne czerpni i wyrzutni dachowych o przekroju prostokątnym i kołowym oraz wywietrzaków, nasad kominowych i wentylatorów osiowych. W zależności od typu występują w dwóch przekrojach: okrągłym i prostokątnych.

ZASTOSOWANIE:

 • instalacje wentylacyjne
 • instalacje wentylacyjne, wywiewne

Procesy przemysłowe

Podstawy i wyrzutnie dachowe zbudowane są z blachy ocynkowanej i blachy chromoniklowej 1.4301.

Podstawy dachowe podzielone są ze względu na typ:

TYP AI; TYP AII  – o przekroju prostokątnym
TYP BI; TYP BII; TYP BIII – o przekroju okrągłym
MISKA na skropliny do podstawy dachowej BIII

Rodzaje wyrzutni dachowych:

TYP A; TYP B – o przekroju prostokątnym
TYP C; TYP D; TYP E– o przekroju okrągłym
WYWIETRZAK CYLINDRYCZNY – o przekroju okrągłym

Szczegółowe informacje o wymiarach i typach podstaw i wyrzutni dachowych znajdują się w karcie katalogowej dostępnej w zakładce „pliki do pobrania”.