ERO-32AP-0

Sterowanie i zasilanie

ERO-32AP-0

ERO-32AP-0  charakteryzuje się możliwością pracy w zaprogramowanych trybach.

ERO-32AP-0
ERO-32AP-0

Automatyczny regulator prędkości obrotowej ERO-32AP-0 charakteryzuje się możliwością pracy w następujących trybach:

⋅ Tryb czujnikowy; tryb, w którym prędkość obrotowa sterowanego urządzenia jest zależna od wartości temperatury występującej na analogowym czujniku typu KTY84. Sensor ten jest elementem zewnętrznym, który można umieścić np. w strumieniu gorącego powietrza na wylocie z kapy kominka.

⋅ Tryb stały; tryb, w którym prędkość obrotowa sterowanego urządzenia jest stała.

⋅ Tryb strefowy; tryb, w którym prędkość obrotowa sterowanego urządzenia jest zależna od stref czasowych zdefiniowanych przez użytkownika. Zakres poszczególnych dni strefowych obejmuje tydzień z podziałem na dni robocze, soboty oraz niedziele. W każdym z dni strefowych można ustawić cztery niezależne strefy czasowe.

⋅ Tryb stały czujnikowy; tryb zbieżny do trybu stałego z tą różnicą, że urządzenie sterowane jest włączane/wyłączane zgodnie ze stanem bistabilnego czujnika danej wielkości fizycznej.

⋅ Tryb strefowy czujnikowy; tryb zbieżny do trybu strefowego z tą różnicą, że urządzenie sterowane jest włączane/wyłączane zgodnie ze stanem bistabilnego czujnika danej wielkości fizycznej.

Ponadto sterowniki zostały wyposażone w dwuwierszowy wyświetlacz alfanumeryczny.

Regulator jest kompatybilny z urządzeniami:

Kod produktu ERO-32AP-0
Montaż Podtynkowy
Napięcie zasilania [V DC] 20 – 24
Moc nominalna* [W] 0,6
Prąd maksymalny [mA] 40

* moc w trybie czuwania: 0,3 [W]

ERO-32WS-0

Sterowanie i zasilanie

ERO-32WS-0

Regulator ERO-32WS-0 stanowi wersję pośrednią pomiędzy sterownikami automatycznymi i manualnymi, dzięki któremu użytkownik może w wygodny sposób modyfikować interesujące go parametry.

ERO-32WS-0
ERO-32WS-0

Regulator przeznaczony jest do pracy w dwóch trybach:

⋅ stałym, w którym prędkość obrotowa sterowanego urządzenia jest stała.

⋅ strefowym, w którym prędkość obrotowa sterowanego urządzenia jest zależna od harmonogramu czasowego zdefiniowanego przez użytkownika.

Ze sterownikami można łączyć się za pomocą aplikacji BleBox przeznaczonej na telefony komórkowe i tablety z systemami: Android oraz iOS.

Regulator jest kompatybilny z urządzeniami:

Kod produktu ERO-32WS-0
Montaż Na szynę TS-35
Napięcie zasilania [V DC] 20 – 24
Moc nominalna [W] 1
Prąd maksymalny [mA] 50
Transmisja [GHz] 2,4
ARO

Sterowanie i zasilanie

ARO

Automatyczny ARO charakteryzuje się możliwością pracy w zaprogramowanych trybach.

ARO
ARO

Automatyczny regulator prędkości obrotowej ARO charakteryzuje się możliwością pracy w następujących trybach:

⋅ Tryb manualny; tryb, w którym prędkość obrotowa sterowanego urządzenia jest stała – użytkownik ma możliwość nastawy dziesięciu różnych prędkości.

⋅ Tryb automatyczny; tryb, w którym prędkość obrotowa sterowanego urządzenia jest zależna od wartości temperatury występującej na analogowym czujniku typu KTY84. Sensor ten jest elementem zewnętrznym, który należy umieścić w strumieniu gorącego powietrza na wylocie z kapy kominka.

Regulator jest kompatybilny z Aparatami nawiewnymi AN1, 2, 3.

Kod produktu ARO
Montaż Podtynkowy
Napięcie zasilania [V/Hz] 230 / 50
Maksymalne obciążenie [W] 300