USŁUGI KOOPERACYJNE

PIASKOWANIE

Obróbka strumieniowo – ścierna metalu, polegająca na czyszczeniu dowolnych powierzchni materiałem ściernym w strumieniu sprężonego powietrza.

Piaskowanie ma na celu usunięcie zanieczyszczeń oraz ujednolicenie struktury powierzchni. Odbywa się w zamkniętej kabinie. Operator znajdujący się na zewnątrz piaskuje elementy przy użyciu specjalnego pistoletu, z którego uwalniany jest materiał ścierny (piasek) w strumieniu sprężonego powietrza. W efekcie otrzymuje się chropowatą powierzchnię wolną od zanieczyszczeń i korozji.

Do piaskowania wykorzystujemy:

Kabinowa piaskarka bezpyłowa PK 1TONA z zespołem odpylającym ZO 250 P przeznaczona jest do piaskowania małej i średniej wielkości elementów. Dzięki regulowanemu ciśnieniu można uzyskać różną prędkość drobinek piasku, a co za tym idzie, pożądaną chropowatość oraz możliwość piaskowania dowolnych powierzchni. Piaskarka wyposażona jest w zespół odpylający, który filtruje pyły powstające podczas piaskowania. Umożliwia to precyzyjne wypiaskowanie elementów z najdrobniejszymi szczegółami.

Kabinowa piaskarka bezpyłowa PK 1TONA z zespołem odpylającym ZO 250 P

Rodzaj maszyny bezpyłowa
Ciśnienie robocze 3-6 bar
Rodzaj stołu Obrotowy
Maksymalne wymiary obrabianego elementu Do uzgodnienia

USŁUGI KOOPERACYJNE

FOSFOROWANIE

Proces chemicznego wytwarzania powłoki ochronnej na powierzchniach metali, w celu zabezpieczenia ich przed korozją
oraz oddziaływaniem wysokich temperatur. Dzięki obniżonemu współczynnikowi tarcia, powłoka stanowi znakomity podkład dla farb
i lakierów.

Elementy poddane procesowi fosforanowania układane są w specjalnym pojemniku, w którym zanurzane są w gorących roztworach fosforanów oraz kwasu fosforowego. Po oczyszczeniu z ewentualnych osadów, elementy transportowane są na 10 minut do pieca rozgrzanego do 110 °C.

Do fosforowania wykorzystujemy:

Wannę z roztworem fosforanów i kwasu fosforowego oraz wannę z czystą wodą, które posiadają napowietrzanie, dzięki któremu roztwór dociera do każdego miejsca a z elementów oczyszczanych w wodzie usuwane są wszystkie zanieczyszczenia. Tak przygotowana powłoka stanowi idealną, antykorozyjną powierzchnię gotową do dalszej obróbki.

Wymiary koszów wsadowych 1400 x 800 x 1000
Rodzaj kąpieli (nakładanie powłoki) Gorące roztwory fosforanów oraz kwasu fosforowego
Rodzaj kąpieli (płukanie) Czysta woda
Temperatura pieca (suszenie) 110 °C
Czas suszenia 10 min

USŁUGI KOOPERACYJNE

MALOWANIE PROSZKOWE AUTOMATYCZNE

Proces automatycznego nakładania naelektryzowanych cząsteczek farby proszkowej na powierzchnię metalu. Warstwa proszku utrzymuje się na powierzchni na skutek działania sił elektrostatycznych. Elektryzacja cząsteczek następuje poprzez natrysk elektrostatyczny (metoda wysokonapięciowa).

Cykl technologiczny w lakierni składa się z następujących etapów: załadunek detali, konwersja cyrkonowa, mycie w zwykłej wodzie, płukanie w wodzie demineralizowanej, osuszanie, malowanie, polimeryzacja, schładzanie oraz rozładunek detali. Wykorzystanie metod automatycznych, zastosowanych w procesie malowania, gwarantuje wysoką jakość oraz trwałość powłoki przy zachowaniu estetycznego wyglądu.

Do malowania proszkowego automatycznego wykorzystujemy:

Malarnia automatyczna EURO 90 – to linia lakiernicza przeznaczona do malowania elementów metalowych farbami proszkowymi termoutwardzalnymi. Lakiernia składa się z tunelu przygotowania powierzchni, pieca osuszającego, kabiny lakierniczej, pieca wypalającego oraz przenośnika monorotacyjnego. Gotowe wyroby charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną i na korozję oraz uzyskują pożądany połysk i odcień. Całość procesu jest zautomatyzowana.

Malarnia automatyczna EURO 90

Sposób nakładania lakieru proszkowego Automatyczny natrysk elektrostatyczny
Maksymalne wymiary malowanych elementów 1000 x 600 x 1000
Przygotowanie powierzchni Konwersja cyrkonowa
Maksymalna prędkość linii 1m/min
Typ przenośnika Monorotacyjny
Wielkość cząsteczek farby proszkowej od 20 do 100 μm.

USŁUGI KOOPERACYJNE

MALOWANIE PROSZKOWE RĘCZNE

Malowanie proszkowe ręczne to proces nakładania na powierzchnię metalu naelektryzowanych cząsteczek farby proszkowej. Warstwa proszku przylega do powierzchni metalu dzięki działaniu sił elektrostatycznych. Elektryzacja cząsteczek uzyskiwana jest metodą napięciową i następuje poprzez natrysk elektrostatyczny.

Cykl technologiczny lakierni składa się z następujących etapów: załadunek detali, przygotowanie powierzchni przez kąpiel w gorącym roztworze fosforanów oraz kwasu fosforowego wraz z płukaniem w czystej wodzie i suszeniem w piecu, malowanie, polimeryzacja, schładzanie oraz rozładunek detali.

Do malowania proszkowego ręcznego wykorzystujemy:

Malarnia ręczna – jest przeznaczona do malowania elementów metalowych farbami proszkowymi, utwardzającymi się w wysokiej temperaturze. Lakiernia składa się z wanien do przygotowania powierzchni, kabiny lakierniczej oraz pieca wypalającego. Po utwardzeniu powłoka odznacza się ponadprzeciętną odpornością mechaniczną oraz dzięki powłoce fosforanowej, wysoką odpornością na korozję. Czynności w procesie malowania proszkowego ręcznego dokonują pracownicy.

Sposób nakładania lakieru proszkowego Ręczny
Maksymalne wymiary elementów malowanych 1400 x 1000 x 800 mm
Przygotowanie powierzchni Kąpiel w gorącym roztworze fosforanów i kwasu fosforanowego
Wielkość cząsteczek farby proszkowej od 20 do 100 μm.