USŁUGI KOOPERACYJNE

PIASKOWANIE

Obróbka strumieniowo – ścierna metalu, polegająca na czyszczeniu dowolnych powierzchni materiałem ściernym w strumieniu sprężonego powietrza.

Piaskowanie ma na celu usunięcie zanieczyszczeń oraz ujednolicenie struktury powierzchni. Odbywa się w zamkniętej kabinie. Operator znajdujący się na zewnątrz piaskuje elementy przy użyciu specjalnego pistoletu, z którego uwalniany jest materiał ścierny (piasek) w strumieniu sprężonego powietrza. W efekcie otrzymuje się chropowatą powierzchnię wolną od zanieczyszczeń i korozji.

Do piaskowania wykorzystujemy:

Kabinowa piaskarka bezpyłowa PK 1TONA z zespołem odpylającym ZO 250 P przeznaczona jest do piaskowania małej i średniej wielkości elementów. Dzięki regulowanemu ciśnieniu można uzyskać różną prędkość drobinek piasku, a co za tym idzie, pożądaną chropowatość oraz możliwość piaskowania dowolnych powierzchni. Piaskarka wyposażona jest w zespół odpylający, który filtruje pyły powstające podczas piaskowania. Umożliwia to precyzyjne wypiaskowanie elementów z najdrobniejszymi szczegółami.

Kabinowa piaskarka bezpyłowa PK 1TONA z zespołem odpylającym ZO 250 P

Rodzaj maszyny bezpyłowa
Ciśnienie robocze 3-6 bar
Rodzaj stołu Obrotowy
Maksymalne wymiary obrabianego elementu Do uzgodnienia

USŁUGI KOOPERACYJNE

FOSFOROWANIE

Proces chemicznego wytwarzania powłoki ochronnej na powierzchniach metali, w celu zabezpieczenia ich przed korozją
oraz oddziaływaniem wysokich temperatur. Dzięki obniżonemu współczynnikowi tarcia, powłoka stanowi znakomity podkład dla farb
i lakierów.

Elementy poddane procesowi fosforanowania układane są w specjalnym pojemniku, w którym zanurzane są w gorących roztworach fosforanów oraz kwasu fosforowego. Po oczyszczeniu z ewentualnych osadów, elementy transportowane są na 10 minut do pieca rozgrzanego do 110 °C.

Do fosforowania wykorzystujemy:

Wannę z roztworem fosforanów i kwasu fosforowego oraz wannę z czystą wodą, które posiadają napowietrzanie, dzięki któremu roztwór dociera do każdego miejsca a z elementów oczyszczanych w wodzie usuwane są wszystkie zanieczyszczenia. Tak przygotowana powłoka stanowi idealną, antykorozyjną powierzchnię gotową do dalszej obróbki.

Wymiary koszów wsadowych 1400 x 800 x 1000
Rodzaj kąpieli (nakładanie powłoki) Gorące roztwory fosforanów oraz kwasu fosforowego
Rodzaj kąpieli (płukanie) Czysta woda
Temperatura pieca (suszenie) 110 °C
Czas suszenia 10 min

USŁUGI KOOPERACYJNE

MALOWANIE PROSZKOWE AUTOMATYCZNE

Proces automatycznego nakładania naelektryzowanych cząsteczek farby proszkowej na powierzchnię metalu. Warstwa proszku utrzymuje się na powierzchni na skutek działania sił elektrostatycznych. Elektryzacja cząsteczek następuje poprzez natrysk elektrostatyczny (metoda wysokonapięciowa).

Cykl technologiczny w lakierni składa się z następujących etapów: załadunek detali, konwersja cyrkonowa, mycie w zwykłej wodzie, płukanie w wodzie demineralizowanej, osuszanie, malowanie, polimeryzacja, schładzanie oraz rozładunek detali. Wykorzystanie metod automatycznych, zastosowanych w procesie malowania, gwarantuje wysoką jakość oraz trwałość powłoki przy zachowaniu estetycznego wyglądu.

Do malowania proszkowego automatycznego wykorzystujemy:

Malarnia automatyczna EURO 90 – to linia lakiernicza przeznaczona do malowania elementów metalowych farbami proszkowymi termoutwardzalnymi. Lakiernia składa się z tunelu przygotowania powierzchni, pieca osuszającego, kabiny lakierniczej, pieca wypalającego oraz przenośnika monorotacyjnego. Gotowe wyroby charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną i na korozję oraz uzyskują pożądany połysk i odcień. Całość procesu jest zautomatyzowana.

Malarnia automatyczna EURO 90

Sposób nakładania lakieru proszkowego Automatyczny natrysk elektrostatyczny
Maksymalne wymiary malowanych elementów 1000 x 600 x 1000
Przygotowanie powierzchni Konwersja cyrkonowa
Maksymalna prędkość linii 1m/min
Typ przenośnika Monorotacyjny
Wielkość cząsteczek farby proszkowej od 20 do 100 μm.

USŁUGI KOOPERACYJNE

MALOWANIE PROSZKOWE RĘCZNE

Malowanie proszkowe ręczne to proces nakładania na powierzchnię metalu naelektryzowanych cząsteczek farby proszkowej. Warstwa proszku przylega do powierzchni metalu dzięki działaniu sił elektrostatycznych. Elektryzacja cząsteczek uzyskiwana jest metodą napięciową i następuje poprzez natrysk elektrostatyczny.

Cykl technologiczny lakierni składa się z następujących etapów: załadunek detali, przygotowanie powierzchni przez kąpiel w gorącym roztworze fosforanów oraz kwasu fosforowego wraz z płukaniem w czystej wodzie i suszeniem w piecu, malowanie, polimeryzacja, schładzanie oraz rozładunek detali.

Do malowania proszkowego ręcznego wykorzystujemy:

Malarnia ręczna – jest przeznaczona do malowania elementów metalowych farbami proszkowymi, utwardzającymi się w wysokiej temperaturze. Lakiernia składa się z wanien do przygotowania powierzchni, kabiny lakierniczej oraz pieca wypalającego. Po utwardzeniu powłoka odznacza się ponadprzeciętną odpornością mechaniczną oraz dzięki powłoce fosforanowej, wysoką odpornością na korozję. Czynności w procesie malowania proszkowego ręcznego dokonują pracownicy.

Sposób nakładania lakieru proszkowego Ręczny
Maksymalne wymiary elementów malowanych 1400 x 1000 x 800 mm
Przygotowanie powierzchni Kąpiel w gorącym roztworze fosforanów i kwasu fosforanowego
Wielkość cząsteczek farby proszkowej od 20 do 100 μm.

USŁUGI KOOPERACYJNE

SPAWANIE AUTOMATYCZNE

Scalanie elementów metalowych na skutek nagrzania i w efekcie stopienia materiału w miejscu ich łączenia przy pomocy automatycznego robota spawalniczego. Spawanie automatyczne może być realizowane elektrodą topliwą lub wolframową elektrodą nietopliwą.

Proces spawania automatycznego zaczyna się od stworzenia programu sterującego oraz odpowiedniego uchwytu służącego do zamontowania spawanego elementu na stole. Po zaprogramowaniu robota operator umieszcza spawany element w celi spawalniczej. Robot z niezwykłą dokładnością dokonuje łączenia poszczególnych elementów.

Metoda spawania MIG, TIG
Gaz osłonowy Argon
Maksymalne wymiary obrabianego elementu 800 x 800 x 800*

 

*w zależności od detalu

USŁUGI KOOPERACYJNE

SPAWANIE RĘCZNE

Scalanie elementów metalowych na skutek nagrzania i w efekcie stopienia materiału w miejscu ich łączenia. Źródłem ciepła jest łuk spawalniczy. Spawanie odbywa się w osłonie gazów, które mają bezpośredni wpływ na wydajność i jakość spawania.

Spawanie MIG/MAG (Metal Inert Gas / Metal Active Gas) – to metoda spawania elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (MIG 131) lub w osłonie gazu aktywnego (MAG 135), w której łuk elektryczny jarzy się między elektrodą (w postaci drutu) a spawanym materiałem. Metoda ta przeznaczona jest do scalania większości materiałów (należy dobrać odpowiedni drut elektrodowy oraz gaz osłonowy).

Spawanie TIG (Tungsten Inert Gas) – to metoda spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (argon, hel), w której łuk elektryczny jarzy się między elektrodą a spawanym materiałem. Metoda ta przeznaczona jest do spawania wszystkich gatunków stali (zwłaszcza stali wysokostopowych oraz metali nieżelaznych).

Spawanie TIG

Metoda spawania TIG
Zakres regulacji natężenia prądu 4- 300 A
Gaz osłonowy Argon
Średnica elektrody 1,6- 3,2 mm

Spawanie MIG/MAG

Metoda spawania MIG/ MAG
Zakres regulacji natężenia 50- 315 A
Gaz osłonowy Argon/ Corgon 10
Średnica drutu spawalniczego 0,6- 1,2 mm

Obrotnik

Kąt pochylenia stołu 0- 90°
Napęd Motoreduktor – przekładnia ślimakowa kątowa
Przeznaczenie Elementy obrotowe owalne
Średnica spawanych elementów 140- 370 mm

USŁUGI KOOPERACYJNE

ZGRZEWANIE

Scalanie elementów metalowych polega na rozgrzaniu powierzchni a następnie ściśnięciu ich. Pod wpływem docisku powierzchni znajdujących się w stanie plastycznym, następuje ich trwałe złączenie.
W zależności od metody zgrzewania, najpierw następuje docisk a następnie zgrzewanie lub odwrotnie.

Zgrzewanie liniowe – łączenie elementów jest realizowane na zgrzewarkach, wyposażonych w elektrody krążkowe. Połączenie uzyskuje się wzdłuż linii, która składa się z dwóch nachodzących na siebie zgrzein punktowych. Prędkość zgrzewania zawiera się w przedziale 0,5 -3 m/ min. Technologia ta sprawdza się przy łączeniu stali węglowych, stopowych oraz metali nieżelaznych.
Zgrzewanie punktowe – łączenie elementów w oddzielnych miejscach (punktach). Polega na dociśnięciu do siebie łączonych elementów przez elektrody zgrzewarki, które nagrzewają element w miejscu łączenia, tworząc ciekłe jądro zgrzeiny. Po zastygnięciu jądra zgrzeiny powstaje jednolite połączenie.

Do zgrzewania wykorzystujemy:

Zgrzewarka rezystancyjna punktowa z dociskiem pionowym ASPA ZPb – 6 – zgrzewarka stołowa, przeznaczona do punktowego zgrzewania małych detali. Wyposażona jest w pionowy pneumatyczny układ dociskowy, co umożliwia uzyskanie wysokiej jakości zgrzein. Mały wysięg i rozstaw ramion sprawia, że urządzenie uzyskuje znaczny prąd zgrzewania.

Zgrzewarka liniowa CEMSA MRT 450 70 AP/VENT – zgrzewarka przeznaczona do zgrzewania liniowego poprzecznego. Idealnie nadaje się do zgrzewania kanałów wentylacyjnych, kanałów dymowych, różnego rodzaju zbiorników itp. Umożliwia zgrzewanie dużych średnic. Posiada regulację prędkości obrotowej elektrod krążkowych oraz siły docisku. Przeznaczona do zgrzewania ciągłego lub „na zakładkę”.

Zgrzewarka rezystancyjna punktowa z dociskiem pionowym ASPA ZPb- 6

Maksymalna grubość zgrzewanego materiału 0,5-2 mm (w zależności od materiału)
Siła docisku elektrod 1400 N
Rodzaj docisku pneumatyczny
Maksymalny wtórny prąd zwarcia 14000 A
Chłodzenie woda

Zgrzewarka liniowa CEMSA MRT 450 70 AP/VENT

Maksymalna grubość zgrzewanego elementu zależna od materiału
Rodzaj prądu prąd przemienny lub średniej częstotliwości prąd stały
Rodzaj docisku pneumatyczny
Maksymalna moc 50- 500 kVAA
Prędkość zgrzewania 0,5-3 m/ min

USŁUGI KOOPERACYJNE

NITOWANIE

Jest rodzajem połączenia elementów za pomocą nitów. W nitowaniu nie występują naprężenia własne, co daje możliwość łączenia elementów wykonanych z różnych materiałów.

Mocowanie nitów – w wywiercony otwór w łączonych elementach, montuje się odpowiedniej długości nit. Wystający trzpień umieszcza się w nitownicy, która powoduje jego spęczenie tworząc zakuwkę uniemożliwiającą przesuwanie i wydostanie się nitu z otworu, tworząc nierozłączne scalenie elementów.

Mocowanie nitonakrętek – montaż polega na wkręceniu od strony kołnierza nagwintowanego trzpienia. Następnie w otworze osadza się nitonakrętkę i przy pomocy nitownicy dociska. Poprzez powrotny ruch trzpienia wykonuje się spęczenie materiału. Następnie trzpień jest usuwany przez wykręcenie.

Do nitowania wykorzystujemy:

Nitownica pneumatyczna do nitów – to urządzenie przeznaczone do ciężkich prac przemysłowych. Dzięki wymiennej końcówce umożliwia montaż nitów o średnicy 2,4- 6,4 mm. Nitownica wyposażona jest w system odsysania resztek zerwanych nitów. Odpowiednia siła pozwala na jedno – cyklowe zerwanie każdego nitu.

Nitownica pneumatyczna do nitonakrętek – urządzenie przeznaczone do montażu nitonakrętek z każdego materiału. Największymi jej zaletami są: szeroki zakres przeznaczenia oraz prosta i szybka wymiana trzpienia, co przekłada się na wysoką wydajność.

Nitownica pneumatyczna do nitów

Średnica nitu 2,4- 6,4 mm
Materiał nitu Aluminium, stal nierdzewna, miedź, stal
Ciśnienie robocze 5-7 bar

Nitownica pneumatyczna do nitonakrętek

Średnica nitonakrętki M3- M12
Materiał nitu Stal, aluminium, stal nierdzewna
Ciśnienie robocze 6,3 bar

USŁUGI KOOPERACYJNE

TOCZENIE

Jest metodą obróbki skrawaniem, w której ruch obrotowy wykonuje przedmiot obrabiany, natomiast ruch posuwowy wykonuje specjalne narzędzie – nóż tokarski.

Toczenie polega na wzajemnym ruchu narzędzia oraz przedmiotu obrabianego. Przedmiot obrabiany, napędzany przez wrzeciono tokarki, wykonuje ruch obrotowy. Narzędzie wykonuje posuwowy ruch pomocniczy. Ruchy te nakładają się na siebie i sumują. W końcowym efekcie uzyskują wcześniej zaplanowany cel obróbki skrawania toczeniem.

Do toczenia wykorzystujemy:

Tokarka CNC– stanowi połączenie maszyny konwencjonalnej i numerycznej. Obrabiarka tego typu wytwarza złożone profile w niezmiennej jakości, także przy większej ilości sztuk. Charakteryzuje się dużą dynamiką ruchów roboczych, dokładnością pozycjonowania a także doskonałą sztywnością.

Automaty tokarskie CNC– maszyny przeznaczone do produkcji średnio i wielkoseryjnej. Doskonale sprawdzają się do wykonywania elementów o złożonych kształtach oraz takich, które wymagają szczególnej precyzji. Obrabiane w nich przedmioty charakteryzują się wysoką jakością wykonania.

Tokarka CNC maksymalna średnica toczenia: Ø 300
prześwit wrzeciona: Ø52
Automaty tokarskie CNC Maksymalna średnica toczenia: Ø 38

USŁUGI KOOPERACYJNE

FREZOWANIE

To rodzaj obróbki skrawaniem, w której ruch obrotowy wykonuje narzędzie, natomiast ruch posuwowy (w zależności od konstrukcji obrabiarki) może być realizowany przez narzędzie lub przedmiot obrabiany.

Frezowanie polega na oddzieleniu warstwy metalu za pomocą frezu- wieloostrzowego narzędzia. Frez wykonuje ruch obrotowy, natomiast ruch posuwowy wykonuje przedmiot obrabiany (niekiedy również narzędzie). Podczas procesu skrawania krawędzie frezu nie pracują wszystkie jednocześnie tylko ich określona część.

Do frezowania wykorzystujemy:

5-cio osiowe centrum obróbcze MAZAK VARIAXIS i-700T– to pionowe centrum obróbkowe, przeznaczone do obróbki wielostronnej z równoczesnym sterowaniem w 5-ciu osiach. Charakteryzuje się wysoką wydajnością w obróbce szybkościowej oraz dokładnej.

Maksymalna średnica części obrabianej 850 mm
Maksymalna wysokość przedmiotu obrabianego 500 mm
Maksymalna masa części obrabianej 600 kg