Pliki CAD 2D Czerpnia ścienna

https://darco.pl/wp-content/uploads/2020/07/WCZS-01-Czerpnia-powietrza-ścienna.zip