Pliki CAD 2D Trójnik z przedłużaną gardzielą TRG

https://darco.pl/wp-content/uploads/2024/05/TER-07.01-Trojnik-z-przedluzana-gardziela-rysunki-do-bazy-CAD.zip