Pliki CAD 2D Rura z rewizją, szybrem i zabezpieczeniem antykondensacyjnym RPrs ZA-CZ2

https://darco.pl/wp-content/uploads/2023/07/darco_sp_z_oo_rura_z_rewizja_szybrem_zabezpieczeniem_antykondensacyjnym_RPrs_ZA-CZ2.zip