Pliki CAD 2D Rura prosta z zabezpieczeniem antykondensacyjnym RP-ZA-CZ2

https://darco.pl/wp-content/uploads/2023/07/darco_sp_z_oo_rura_z_zabezpieczeniem_antykondensacyjnym_RP_ZA-CZ2.zip