Pliki CAD 2D Czerpnia prostokątna

https://darco.pl/wp-content/uploads/2020/01/darco_sp_z_oo_czerpnia_prostokatna_cznp.zip