Pliki CAD 2D Czerpnia GWC

https://darco.pl/wp-content/uploads/2020/10/GWC-01-Czerpnia-gruntowego-wymiennika-ciepła.zip