Pliki CAD 2D Czerpnia GWC

https://darco.pl/wp-content/uploads/2020/10/Darco_sp_zoo-GWC-Czerpnia-gruntowego-wymiennika-ciepla.zip