Piliki CAD 2D Skrzynka filtracyjna nieizolowana SFS

https://darco.pl/wp-content/uploads/2022/05/Pliki-CAD-2D-DARCO_sp_soo_Skrzynka-filtracyjna-nieizolowana-SFS.zip