Informacja o dofinansowaniu zadania ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej.

Nazwa projektu: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W FIRMIE DARCO POPRZEZ ZAKUP URZĄDZEŃ MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE OBCIĄŻENIA UKŁADU MIĘŚNIOWOSZKIELETOWEGO”

Głównym celem projektu jest znacząca poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie Darco Sp. z o.o.

Wartość dofinansowania: 157 082,56 zł
Całkowita wartość projektu: 396 936,90 zł
Podpisanie umowy: Listopad 2023