DARCO ma nowego Prezesa

Środa 15 lipca była dla naszej firmy wyjątkowym dniem. Stanowisko Prezesa Zarządu firmy DARCO objął Pan Łukasz Darłak – dotychczasowy Wiceprezes Zarządu, zastępując na stanowisku Prezesa i założyciela firmy DARCO – Pana Józefa Darłaka. 31 lipca nastąpiło symboliczne przekazanie „Pierwszego klucza do firmy”. Ustępujący stanowisko Prezes wraz z kluczem przekazał swojemu następcy życzenia: „Przekazuję Ci pierwszy klucz do firmy. Niech pod Twoim przewodnictwem stanie się symbolem samych sukcesów i realizacji założonych celów”. Pan Józef Darłak był Prezesem firmy DARCO od 1992 roku. Pan Łukasz Darłak funkcję Wiceprezesa Zarządu pełnił od 2003 roku.